Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

  • Data aktu prawnego: 1981-03-06
  • Data wejścia w życie aktu: 1981-03-14
  • Data uchylenia: 2007-07-01

    (uchylona z dniem 1 lipca 2007 r., stosownie do U. (art. 115) - Dz. U. 2007 r. poz. 589)

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

    Liczba aktów wykonawczych: 1
  • Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 290 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.
  • Brak niezrealizowanych upoważnień