Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach

 • Data aktu prawnego: 2001-09-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem art. 17 i 22, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., oraz art. 11 i 12, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 • Data uchylenia: 2009-01-01

  (uchylona z dniem 1 stycznia 2009 r., stosownie do U. (art. 69) - Dz. U. 2008 r. poz. 1570)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2006 r. Nr 220 poz. 1600 - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 221) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1938 - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 45 poz. 391 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień