Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  • Dz.U. 2003 r. Nr 149 poz. 1452 - (art. 7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. ozmianie ustawy otransporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 216 poz. 1825 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy — Prawo oruchu drogowym oraz ozmia0nie ustawy ozmianie ustawy — Prawo oruchu drogowym
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1798 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ozawodzie psychologa isamorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy ozmianie ustawy — Prawo oruchu drogowym

    Brak aktów wykonawczych

    Brak niezrealizowanych upoważnień