Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

 • Data aktu prawnego: 1974-05-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1974-08-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2009 r. Nr 93 poz. 764 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym
 • Dz.U. 2004 r. Nr 158 poz. 1653 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. wsprawie trybu wydawania ianulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)
 • Dz.U. 2003 r. Nr 134 poz. 1258 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. wsprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych iwojskowych oraz innych osób do korzystania zulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 62 poz. 566 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 236 poz. 1993 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu iwypłacaniu inwalidom wojennym refundacji ztytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych
 • M.P. 1974 r. Nr 21 poz. 123 -  Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwienia spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień