Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253

Data ogłoszenia: 2002-03-20

Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2002-03-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-04-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,
  2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
  3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,
  4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,
  5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1,
  które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
  6) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 19 pkt 3, art. 27, art. 33, art. 35, art. 40, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2 oraz pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, art. 54 oraz art. 63 pkt 3 i pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2016 r. poz. 1250 - (art. 22) Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2012 r. poz. 951 - (art. 21) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 45) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 273 poz. 2703 - (art. 52) Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2004 r. Nr 141 poz. 1492 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 594 - (art. 17) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2055 - (art. 12) Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 0państwowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 230 poz. 1923 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1689 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 listopada 2002 r. ozmianie ustawy opowszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 93 poz. 820 - (art. 22) Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień