Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

 • Data aktu prawnego: 2002-07-03
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-11-17

  z wyjątkiem art. 226 ust. 3 i art. 228 ust. 1, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 293
 • Dz.U. 2013 r. poz. 726 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru
 • Dz.U. 2021 r. poz. 730 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 734 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2013 r. poz. 741 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 117 poz. 741 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 751 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy
 • M.P. 2002 r. Nr 55 poz. 754 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 136 z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 757 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR
 • Dz.U. 2006 r. Nr 112 poz. 768 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów
 • Dz.U. 2006 r. Nr 112 poz. 769 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji
 • Dz.U. 2023 r. poz. 774 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 786 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 795 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk
 • Dz.U. 2013 r. poz. 799 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
 • Dz.U. 2013 r. poz. 810 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk
 • Dz.U. 2020 r. poz. 826 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
 • Dz.U. 2018 r. poz. 839 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
 • Dz.U. 2005 r. Nr 102 poz. 854 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami
 • Dz.U. 2023 r. poz. 874 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 878 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 11
 • art. 26d ust.7

  Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty lotniczej, o której mowa w ust. 1

  [Szczegóły]