Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy 0o zawodzie lekarza

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1991 r. Nr 8 poz. 27 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
  • Dz.U. 2001 r. Nr 126 poz. 1382 Ustawa z dnia 6 września 2001r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę owyrobach medycznych oraz ustawę oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów Biobójczych (art. 1)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 21 poz. 204 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień