Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2003 r. Nr 7 poz. 79

Data ogłoszenia: 2003-01-23

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2002-12-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-02-01

  z wyjątkiem:
      1)    art. 1 pkt 44 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.;
      2)    art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczącym art. 10b ust. 3-5, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz art. 3-5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
      3)    art. 2, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

 • Data uchylenia: 2004-12-31
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 1997 r. Nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 64 poz. 414 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
  • Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 54 poz. 654 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1791 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ofunduszu alimentacyjnym, ustawy ozasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych iwychowawczych iustawy oświadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1792 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy opomocy społecznej, ustawy oplanowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego iwarunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień