Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

 • Data aktu prawnego: 2003-04-14
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-06-01

  z wyjątkiem art. 14, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1997 r. Nr 140 poz. 938 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. (art. 14)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 13)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 15)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 15 poz. 148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (art. 16)
  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1321 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1527 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 535 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 156 poz. 1526 -  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień