Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 • Data aktu prawnego: 2003-03-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-01-01

  z wyjątkiem art. 15, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1997 r. Nr 56 poz. 357 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (art. 14)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (art. 22)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1112 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (art. 23)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 27 poz. 298 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (art. 24)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1196 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (art. 25)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 7 poz. 58 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 16)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 21 poz. 205 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 13)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 26)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 112 poz. 980 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (art. 15)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 21)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 171 poz. 1399 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 17)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 207 poz. 1761 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej (art. 20)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 213 poz. 1800 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (art. 27)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (art. 19)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień