Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 874

Data ogłoszenia: 2003-05-29

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego iowolontariacie

Hasła:

  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2262 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Dz.U. 2003 r. Nr 202 poz. 1958 - (art. 2) Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Dz.U. 2003 r. Nr 202 poz. 1956 - (art. 7) Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
    Liczba aktów wykonawczych: 1
  • Dz.U. 2003 r. Nr 147 poz. 1431 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. wsprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • Brak niezrealizowanych upoważnień