Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

 • Data aktu prawnego: 2003-06-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-08-14

  z wyjątkiem art. 22 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1998 r. Nr 64 poz. 414 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. (art. 20)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 57 poz. 603 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 22)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (art. 19)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 181 poz. 1515 Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (art. 25)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1674 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (art. 26)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 24 poz. 198 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 24)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 45 poz. 391 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. 27)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (art. 23)
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2007 r. Nr 196 poz. 1421 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
 • Dz.U. 2012 r. poz. 513 -  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 733 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 97 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 337 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień