Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Data aktu prawnego: 2003-06-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-09-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1990 r. Nr 65 poz. 385 Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. (art. 128)
  • Dz.U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (art. 130)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 64 poz. 414 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. (art. 129)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 102 poz. 651 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. (art. 131)
  • Dz.U. 1999 r. Nr 101 poz. 1178 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (art. 133)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 86 poz. 960 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (art. 134)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 87 poz. 960 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art. 127)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 675 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. ozmianie ustawy ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu (art. 135)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 45 poz. 391 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. 136)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 514 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (art. 132)
  Liczba aktów wykonawczych: 23
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2154 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1970 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2023 r. poz. 382 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1774 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1724 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 311 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1859 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1856 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1828 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1243 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1014 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1097 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2011 r. Nr 282 poz. 1654 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2011 r. Nr 261 poz. 1564 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2011 r. Nr 61 poz. 313 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
 • Dz.U. 2009 r. Nr 99 poz. 835 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 27 poz. 168 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
 • Dz.U. 2008 r. Nr 223 poz. 1469 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2008 r. Nr 218 poz. 1394 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców
 • Dz.U. 2008 r. Nr 215 poz. 1360 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców
 • Brak niezrealizowanych upoważnień