Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 • Data aktu prawnego: 1991-03-21
 • Data wejścia w życie aktu: 1991-07-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 83
 • Dz.U. 2023 r. poz. 985 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2392 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2368 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2352 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2295 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2176 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1998 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 21 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2292 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2203 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1998 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1821 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1339 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1030 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 935 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000
 • Dz.U. 2021 r. poz. 871 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1097 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1089 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 822 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
 • Dz.U. 2020 r. poz. 304 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Gdynia
 • Brak niezrealizowanych upoważnień