Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  Liczba aktów wykonawczych: 104
 • Dz.U. 2020 r. poz. 840 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 841 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1288 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1418 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Sulejówek – Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1823 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1901 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami
 • Dz.U. 2021 r. poz. 56 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
 • Dz.U. 2021 r. poz. 81 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
 • Dz.U. 2021 r. poz. 719 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 767 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 768 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Tykocin – historyczny zespół miasta”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 769 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1019 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Puławy – zespół pałacowo-parkowy”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 632 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Radom – zespół klasztorny Bernardynów”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 808 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Tum – zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1367 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1388 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • M.P. 2022 r. poz. 998 -  Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2390 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Małujowice – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2764 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 8
 • art. 37 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia:

  1) tryb wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1-1b

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 37 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia:

  2) dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 - 1b,

  oraz dokumentację dołączaną do wniosków niezbędną do ich rozpatrzenia

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 37 ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia:

  3) dane i informacje, które zawierają pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1-1b, oraz warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 37 ust.1 pkt 4

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia:

  4) elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych

  przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja

  badań archeologicznych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 34 ust.6

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagród pieniężnych i dyplomów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i sprawności postępowania.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 37 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia:

  5) sposób potwierdzania spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4

   

  [Szczegóły]
 • art. 37 ust.1 pkt 6

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia:

  6) standardy dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym

  na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru i badań archeologicznych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 36d ust.8

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne działania aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 36b ust. 2, oraz szczegółowy tryb dokonywania zgłoszeń poszukiwań, o których mowa w art. 36b ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywności postępowania oraz sprawności działania aplikacji mobilnej.

   

   

  [Szczegóły]