Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Data aktu prawnego: 2003-08-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1999 r. Nr 66 poz. 752 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (art. 48)
  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2004 r. Nr 43 poz. 402 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 31 poz. 270 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek zwierząt i przesyłek produktów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 16 poz. 164 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. wsprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli
 • Brak niezrealizowanych upoważnień