Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Data aktu prawnego: 2003-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-07-01

  z wyjątkiem art. 4 ust. 4–6, art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 132
 • Dz.U. 2010 r. Nr 23 poz. 116 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Pań¬stwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
 • Dz.U. 2010 r. Nr 15 poz. 80 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolno ści do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojsko¬wych komisji lekarskich w tych sprawach
 • Dz.U. 2009 r. Nr 221 poz. 1744 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
 • Dz.U. 2009 r. Nr 216 poz. 1679 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 216 poz. 1678 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 176 poz. 1366 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 150 poz. 1214 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 218 poz. 1396 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 • Dz.U. 2008 r. Nr 122 poz. 786 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 106 poz. 724 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 99 poz. 669 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju
 • Dz.U. 2006 r. Nr 59 poz. 423 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz. 1592 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
 • Dz.U. 2005 r. Nr 7 poz. 53 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 162 poz. 1698 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 150 poz. 1585 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 143 poz. 1517 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 128 poz. 1343 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
 • Dz.U. 2004 r. Nr 127 poz. 1325 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 122 poz. 1275 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego iwczasie wojny
 • Brak niezrealizowanych upoważnień