Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2003-11-12
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 20 lit. d w części dotyczącej ust. 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 13 ust. 5—7, art. 22 oraz art. 23 — które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
  2) art. 1 pkt 10 lit. a w części dotyczącej pkt 47c— który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1998 r. Nr 102 poz. 651 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
  • Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 104 poz. 1104 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 134 poz. 1509 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 4)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 155 poz. 1287 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 0od przedsiębiorców (art. 5)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 45 poz. 391 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  • Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 874 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego iowolontariacie (art. 7)
 • Dz.U. 2004 r. Nr 263 poz. 2619 - Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień