Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Data aktu prawnego: 2004-03-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem art. 92, który wszedł w życie z dniem 20 kwietnia 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 178
 • Dz.U. 2005 r. Nr 78 poz. 688 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
 • Dz.U. 2005 r. Nr 37 poz. 332 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. wsprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt
 • Dz.U. 2005 r. Nr 13 poz. 103 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny
 • Dz.U. 2004 r. Nr 282 poz. 2813 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. wsprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • Dz.U. 2004 r. Nr 258 poz. 2585 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła
 • Dz.U. 2004 r. Nr 215 poz. 2188 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 160 poz. 1672 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. wsprawie wzoru iszczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia oszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 158 poz. 1659 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania
 • Dz.U. 2004 r. Nr 158 poz. 1658 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
 • Dz.U. 2004 r. Nr 158 poz. 1657 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
 • Dz.U. 2004 r. Nr 156 poz. 1638 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 131 poz. 1413 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt
 • Dz.U. 2004 r. Nr 131 poz. 1408 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni
 • Dz.U. 2004 r. Nr 129 poz. 1372 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. wsprawie zakresu iwarunków współpracy organów administracji rządowej ijednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów wtworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Dz.U. 2004 r. Nr 108 poz. 1152 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1020 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. wsprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1012 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. wsprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1010 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 24 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne dla zwierząt i produktów niejadalnych, w handlu:

  a) zwierzętami, o których mowa w art. 19 ust. 1, z uwzględnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

  b) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 22 ust. 1, z uwzględnieniem rodzaju produktów

  - mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego i obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej

   

  [Szczegóły]
 • art. 24 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

  2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia zwierząt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 1, sposób ich wystawiania, a także wzory tych świadectw, z uwzględnieniem gatunku, przeznaczenia lub pochodzenia zwierząt oraz rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich przeznaczenia, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami obowiązującymi w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

   

  [Szczegóły]