Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

 • Data aktu prawnego: 2004-04-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-05-01

  z wyjątkiem art. 40, który wszedł w życie z dniem 2 maja 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 15
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1898 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 840 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 751 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 717 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 921 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1211 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
 • Dz.U. 2006 r. Nr 118 poz. 806 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
 • Dz.U. 2005 r. Nr 24 poz. 198 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich
 • Dz.U. 2005 r. Nr 24 poz. 197 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi
 • Dz.U. 2004 r. Nr 247 poz. 2480 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
 • Dz.U. 2004 r. Nr 178 poz. 1835 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2004 r. wsprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych wramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 131 poz. 1405 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów
 • Dz.U. 2004 r. Nr 131 poz. 1403 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 18 maja 2004 r. wsprawie kaucji ustanowionej wramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
 • Dz.U. 2004 r. Nr 131 poz. 1402 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 14 maja 2004 r. wsprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
 • Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz. 1383 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór
 • Brak niezrealizowanych upoważnień