Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2005 r. Nr 17 poz. 157 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane
 • Dz.U. 2005 r. Nr 13 poz. 108 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane
 • Dz.U. 2005 r. Nr 13 poz. 107 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. wsprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane
 • Dz.U. 2004 r. Nr 202 poz. 2071 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi
 • Dz.U. 2004 r. Nr 195 poz. 2009 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 195 poz. 2008 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane
 • Dz.U. 2004 r. Nr 195 poz. 2007 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje
 • Dz.U. 2004 r. Nr 185 poz. 1911 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 184 poz. 1903 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia iinstalacji zawierających substancje kontrolowane
 • Brak niezrealizowanych upoważnień