Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 6
  • Dz.U. 2003 r. Nr 175 poz. 1698 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego
  • Dz.U. 2011 r. Nr 261 poz. 1559 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1441 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 133 poz. 844 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 523 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
  • Dz.U. 2011 r. Nr 9 poz. 42 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Brak niezrealizowanych upoważnień