Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

 • Data aktu prawnego: 2002-08-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01

  z wyjątkiem art. 52, który wszedł z życie z dniem 7 października 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 50
 • Dz.U. 2017 r. poz. 7 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Dz.U. 2004 r. Nr 4 poz. 23 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
 • Dz.U. 2007 r. Nr 3 poz. 27 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 8 poz. 32 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
 • Dz.U. 2004 r. Nr 15 poz. 130 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
 • M.P. 2023 r. poz. 276 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 288 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 325 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 339 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 385 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami
 • M.P. 2020 r. poz. 407 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 421 -  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 83 poz. 454 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
 • Dz.U. 2013 r. poz. 547 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Dz.U. 2014 r. poz. 588 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki
 • Dz.U. 2022 r. poz. 599 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
 • M.P. 2012 r. poz. 658 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)
 • Dz.U. 2004 r. Nr 73 poz. 659 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania
 • Dz.U. 2012 r. poz. 711 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność
 • Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 725 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień