Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach

 • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - (art. 68) Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
 • Dz.U. 2011 r. Nr 63 poz. 322 - (art. 80) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - (art. 56) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2006 r. Nr 220 poz. 1600 - (art. 41) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225 - (art. 117) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2007 r. Nr 121 poz. 835 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami
 • Dz.U. 2006 r. Nr 50 poz. 368 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców
 • Dz.U. 2005 r. Nr 153 poz. 1275 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
 • Dz.U. 2005 r. Nr 153 poz. 1274 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
 • Dz.U. 2005 r. Nr 153 poz. 1273 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia
 • Dz.U. 2005 r. Nr 95 poz. 801 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów izwierząt naczelnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień