Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

 • Data aktu prawnego: 2005-06-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-08-19

  z wyjątkiem art. 19 oraz art. 31 pkt 23 w zakresie art. 45b, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 32)
  • Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz. 513 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (art. 31)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 4 poz. 27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ograch izakładach wzajemnych (art. 33)
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1443 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
 • Dz.U. 2020 r. poz. 257 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino
 • Dz.U. 2018 r. poz. 178 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 242 poz. 2044 -  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 219 poz. 1870 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
 • Dz.U. 2005 r. Nr 160 poz. 1352 -  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień