Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2005 r. Nr 175 poz. 1462

Data ogłoszenia: 2005-09-12

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Hasła:

  • Dz.U. 2007 r. Nr 88 poz. 587 - (art. 8) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 251 poz. 1848 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 220 poz. 1601 - (art. 4) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 144 poz. 1043 - (art. 96) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  • Dz.U. 2005 r. Nr 267 poz. 2257 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz. 1604 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2005 r. o sprostowaniu błędu

    Brak aktów wykonawczych

    Brak niezrealizowanych upoważnień