Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Data aktu prawnego: 2006-09-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 64, który wszedł w życie z dniem 20 października 2006 r.;
  2) art. 18–22, 49 i 60, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2006 r.;
  3) art. 8, który wszedł w życie z dniem 1 września 2009 r.;
  4) art. 52 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1972 - (art. 89) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1560 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1541
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2770 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2705 - (art. 207) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1733 - (art. 4) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1720
  • Dz.U. 2022 r. poz. 974 - (art. 119) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2459 - (art. 3) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 2053
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1641 - (art. 52) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1559 - (art. 5) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 159 - (art. 9) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2401 - (art. 5 i art. 14 pkt 1) Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2112 - (art. 14) Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 882
  • Dz.U. 2020 r. poz. 567 - (art. 7) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 374 - (art. 23) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1590 - (art. 7) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 993
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 90) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 399 - (art. 4) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 235 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 24) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 15 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 102) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 102) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 32) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1115 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 119) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2195
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 73) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2020 - (art. 3) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1868
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 126 pkt 2) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 960 - (art.25) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 - (art. 49) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 65 - (art. 79 i 85) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1887 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1802 - Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1635 - (art. 27) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1245 - (art. 7) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 757
 • Dz.U. 2006 r. Nr 191 poz. 1410
  Liczba aktów wykonawczych: 51
 • Dz.U. 2024 r. poz. 456 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 336 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1225 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1060 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Dz.U. 2023 r. poz. 118 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 863 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 598 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2048 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1182 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym
 • Dz.U. 2021 r. poz. 411 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2307 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2149 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1948 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2487 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2478 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2464 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1703 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1310 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1213 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 564 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi
 • Brak niezrealizowanych upoważnień