Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2001 r. Nr 126 poz. 1382 Ustawa z dnia 6 września 2001r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę owyrobach medycznych oraz ustawę oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów Biobójczych (art. 3)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 197 poz. 1661 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Dz.U. 2004 r. Nr 33 poz. 287 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień