Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1971 r. Nr 12 poz. 114 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
  • Dz.U. 2002 r. Nr 175 poz. 1440 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  • Dz.U. 2004 r. Nr 8 poz. 67 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • Dz.U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Dz.U. 2005 r. Nr 234 poz. 1997 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze