Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  • Data aktu prawnego: 2004-07-02
  • Data wejścia w życie aktu: 2004-08-21

    z wyjątkiem art. 10 i art. 103–110, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 16, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., i rozdziału 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 1
  • Dz.U. 2014 r. poz. 359 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Brak niezrealizowanych upoważnień