Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

 • Data aktu prawnego: 1996-07-05
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • Dz.U. 2023 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1688 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1687 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Dz.U. 2018 r. poz. 873 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1972 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1401 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 31 poz. 153 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 230 poz. 1513 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 228 poz. 1493 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 212 poz. 1390 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
 • Dz.U. 2003 r. Nr 211 poz. 2065 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Dz.U. 2002 r. Nr 107 poz. 941 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym
 • Brak niezrealizowanych upoważnień