Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Data aktu prawnego: 2009-01-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2009-03-04

  z wyjątkiem przepisów: art. 57, 58, 60 pkt 1–5 i 19, art. 65 ust. 1 i 3–7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3, które weszły w życie z dniem 5 maja 2009 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 47
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1467 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 411 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2497 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dz.U. 2022 r. poz. 355 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 126 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2293 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powoływanych do przygotowania i przeprowadzania egzaminu referendarskiego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1242 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1001 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dz.U. 2021 r. poz. 496 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1399 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1673 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1129 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Dz.U. 2018 r. poz. 935 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego
 • Dz.U. 2018 r. poz. 924 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu prokuratorskiego, uiszczanej przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dz.U. 2018 r. poz. 684 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Dz.U. 2018 r. poz. 602 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
 • Dz.U. 2018 r. poz. 565 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dz.U. 2018 r. poz. 498 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk
 • Dz.U. 2018 r. poz. 401 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk
 • Dz.U. 2018 r. poz. 371 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień