Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 • Data aktu prawnego: 1997-08-29
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-01-01

  z tym że przepisy art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 weszły w życie z dniem 13 listopada 1997 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 7) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 2383
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1785 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 41 pkt 3) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1705 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1598 - (art. 3) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1450 - (art. 5) Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 33) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1193 - (art. 5) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 - (art. 7) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 556 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 511 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 2023 r. poz. 326 - (art. 134) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 180 - (art. 36) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 3) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2651
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2180 - (art. 6) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1933 - (art. 6) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1301 - (art. 7) Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 974 - (art. 110) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 835 - (art. 17) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 6) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2262 - (art. 53) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 7) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2076 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1598 - (art. 4) Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1540
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1163 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1005 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 802 - (art. 5) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 - (art. 4) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 72 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 84) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2123 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2122 - (art. 4) Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1423 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 1325
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1106 - (art. 5) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 40) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1065 - (art. 4) Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 25) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 20) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 285 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2200 - (art. 111) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 24) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1978 - (art. 4) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 57) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1751 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1667 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 10) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1649 - (art. 5) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1556 - (art. 5) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1553 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1520 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 19) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1018 - (art. 5) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 924 - (art. 3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 900
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 44) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 694 - (art. 2) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 9) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 7 i art. 45 pkt 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2354 - (art. 5) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 13) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2193 - (art. 3) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2126 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 10) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 78) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 10) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1540 - (art. 27) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1499 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1075 - (art. 2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1039 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 120) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 265) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 - (art. 165) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 48) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 800
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 14) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 280) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 11) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2491 - (art. 4) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2169 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1537 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 935 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 768 - (art. 8) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 648 - (art. 94) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 201
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 - (art. 110) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 - (art. 8 i art. 20 pkt 1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2024 - (art. 3) Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 38) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1933 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 63) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1228 - (art. 4) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 846 - Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 12) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 195 - (art. 39) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1932 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1923 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1197 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 417) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 699 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 613
  • Dz.U. 2015 r. poz. 251 - Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 2015 r. poz. 211 - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1644 - (art. 2) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1328 - (art. 3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1215 - (art. 21) Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1171 - (art. 2) Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
  • Dz.U. 2014 r. poz. 915 - (art. 13) Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 14) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2014 r. poz. 183 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 - (art. 114) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1149 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1145 - (art. 1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - (art. 6) Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1027 - (art. 2) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 985 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09
  • Dz.U. 2013 r. poz. 35 - (art. 2) Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1529 - (art. 147) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1342 - (art. 6) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1101 - (art. 4) Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2012 r. poz. 749
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2005 r. Nr 8 poz. 60
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 162 poz. 1692 - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 313) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1291 - (art. 56) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 122 poz. 1288 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1205 - (art. 44) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • Dz.U. 2004 r. Nr 93 poz. 894 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 91 poz. 868 - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 68 poz. 623 - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo celne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 64 poz. 593 - (art. 137) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 29 poz. 257 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2256 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 - (art. 43) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 170 poz. 1660 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt K 20/02
  • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
  • Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1387 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 984 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Dz.U. 2002 r. Nr 89 poz. 804 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1452 - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1368 - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. ozmianie ustawy opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1189 - (art. 70) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 42 poz. 475 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 39 poz. 459 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 16 poz. 166 - Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy — Ordynacja podatkowa — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1315 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2000 r. Nr 120 poz. 1268 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 116 poz. 1216 - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
  • Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 - (art. 608) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
  • Dz.U. 1999 r. Nr 92 poz. 1062 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r. sygn. akt K. 28/98.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 11 poz. 95 - Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 160 poz. 1083 - Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 137 poz. 926
Liczba aktów wykonawczych: 285
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2307 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2305 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2290 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2287 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2286 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2182 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2163 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2154 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2085 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2061 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1699 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1360 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1176 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1147 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 766 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 644 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku
 • Dz.U. 2015 r. poz. 643 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 527 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 407 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r.w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego,którymi powinny być opatrzone
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 28 §3 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) sposób ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia, uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj pobranego podatku, a także sprawność pobrania wynagrodzenia;

   

  [Szczegóły]
 • art. 84 §2

  Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje informacji, ich formę, z uwzględnieniem formy wypisu aktu, zakres, terminy oraz sposób przekazywania informacji przez sądy i komorników sądowych.

   

  [Szczegóły]
 • art. 119zfk §5

   Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji zastępczej, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania

  [Szczegóły]