Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

  • Data aktu prawnego: 2009-04-24
  • Data wejścia w życie aktu: 2009-06-04
  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
    • Dz.U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 42)

    Brak aktów wykonawczych

    Brak niezrealizowanych upoważnień