Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 • Data aktu prawnego: 2000-07-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2001 r. Nr 114 poz. 1216 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń iogłoszeń wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”
 • M.P. 2004 r. Nr 20 poz. 359 -  Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej
 • M.P. 2005 r. Nr 57 poz. 781 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie skrótu nazwy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
 • M.P. 2005 r. Nr 64 poz. 890 -  Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 289 poz. 1699 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 639 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2315 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
 • M.P. 2021 r. poz. 114 -  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 wraz ze zdaniami odrębnymi do wyroku oraz zdaniami odrębnymi do jego uzasadnienia
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2622 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień