Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 42 poz. 386 - (art. 41) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 64 poz. 592 - (art. 13) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 125 poz. 1363 - Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2000 r. Nr 88 poz. 983 - (art. 28) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
 • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 68) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 79 poz. 484 - (art. 52) Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 98 poz. 473 - (art. 12) Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
 • Dz.U. 1994 r. Nr 80 poz. 369 - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.