Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2012 r. poz. 392

Data ogłoszenia: 2012-04-11

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 207
 • Dz.U. 2019 r. poz. 85 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
 • M.P. 2019 r. poz. 48 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2019 r. poz. 24 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2019 r. poz. 16 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 7 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1944 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1873 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1278 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1250 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • M.P. 2018 r. poz. 1197 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 1191 -  Zarządzenie nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
 • M.P. 2018 r. poz. 1104 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 1046 -  Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 990 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 965 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2018 r. poz. 926 -  Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
 • M.P. 2018 r. poz. 876 -  Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 825 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi
 • M.P. 2018 r. poz. 820 -  Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”
 • M.P. 2018 r. poz. 796 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień