Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

  • Data aktu prawnego: 1996-08-08
  • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

    z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
    Liczba aktów wykonawczych: 780
  • M.P. 2022 r. poz. 948 -  Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 945 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki
  • Dz.U. 2022 r. poz. 944 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego
  • Dz.U. 2022 r. poz. 939 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
  • M.P. 2022 r. poz. 921 -  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
  • M.P. 2022 r. poz. 897 -  Zarządzenie nr 298 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw gospodarki wodorowej
  • M.P. 2022 r. poz. 871 -  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • M.P. 2022 r. poz. 853 -  Zarządzenie nr 289 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków
  • M.P. 2022 r. poz. 852 -  Zarządzenie nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców
  • Dz.U. 2022 r. poz. 838 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii
  • M.P. 2022 r. poz. 837 -  Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
  • M.P. 2022 r. poz. 835 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 829 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich
  • M.P. 2022 r. poz. 818 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych
  • M.P. 2022 r. poz. 790 -  Zarządzenie nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
  • M.P. 2022 r. poz. 786 -  Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
  • M.P. 2022 r. poz. 772 -  Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Komitetu Sterującego dla Terminala Instalacyjnego dla Morskich Farm Wiatrowych w Morskim Porcie Gdańsk
  • M.P. 2022 r. poz. 766 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
  • M.P. 2022 r. poz. 749 -  Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 721 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy
  • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
  • art. 39 ust.1aa

    W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

     

     

     

     

     

     

     

    [Szczegóły]