Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 789
 • Dz.U. 2022 r. poz. 829 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich
 • M.P. 2022 r. poz. 818 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 790 -  Zarządzenie nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
 • M.P. 2022 r. poz. 786 -  Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
 • M.P. 2022 r. poz. 772 -  Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Komitetu Sterującego dla Terminala Instalacyjnego dla Morskich Farm Wiatrowych w Morskim Porcie Gdańsk
 • M.P. 2022 r. poz. 766 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 749 -  Zarządzenie nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 721 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy
 • M.P. 2022 r. poz. 701 -  Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego
 • M.P. 2022 r. poz. 699 -  Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zabezpieczenia Węgla dla Gospodarstw Domowych
 • M.P. 2022 r. poz. 693 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 638 -  Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie Zespołu do spraw Współpracy w zakresie Potrzeb Obronnych w ramach Realizacji Infrastruktury Transportowej
 • M.P. 2022 r. poz. 637 -  Zarządzenie nr 186 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
 • M.P. 2022 r. poz. 621 -  Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy
 • M.P. 2022 r. poz. 552 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 503 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 414 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
 • M.P. 2022 r. poz. 401 -  Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Pakietu Legislacyjnego „Gotowi na 55%”
 • M.P. 2022 r. poz. 343 -  Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]