Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 795
 • M.P. 2024 r. poz. 381 -  Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004–2024
 • Dz.U. 2021 r. poz. 383 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
 • M.P. 2015 r. poz. 388 -  Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych
 • M.P. 2020 r. poz. 389 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2024 r. poz. 400 -  Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
 • M.P. 2019 r. poz. 401 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2022 r. poz. 401 -  Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Pakietu Legislacyjnego „Gotowi na 55%”
 • M.P. 2004 r. Nr 23 poz. 402 -  Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 407 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • M.P. 2021 r. poz. 407 -  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
 • M.P. 2019 r. poz. 411 -  Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2019 r. poz. 413 -  Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska
 • M.P. 2020 r. poz. 414 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 414 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych
 • M.P. 2023 r. poz. 415 -  Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie Komitetu sterującego programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 416 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 • M.P. 2020 r. poz. 418 -  Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu
 • M.P. 2018 r. poz. 420 -  Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
 • M.P. 2019 r. poz. 420 -  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw wypracowania formuły finansowego wsparcia Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i przygotowania mechanizmu współpracy z władzami Fundacji i stroną niemiecką
 • M.P. 2019 r. poz. 421 -  Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]