Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 787
 • M.P. 2021 r. poz. 1105 -  Zarządzenie nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
 • M.P. 2021 r. poz. 1040 -  Zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. „Forum Zarządzania Internetem 2021”
 • M.P. 2021 r. poz. 1019 -  Zarządzenie nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • M.P. 2021 r. poz. 1005 -  Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
 • M.P. 2021 r. poz. 1004 -  Zarządzenie nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
 • Dz.U. 2021 r. poz. 970 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • M.P. 2021 r. poz. 948 -  Zarządzenie nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii
 • M.P. 2021 r. poz. 944 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 943 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 942 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dz.U. 2021 r. poz. 941 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
 • Dz.U. 2021 r. poz. 937 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
 • M.P. 2021 r. poz. 934 -  Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
 • Dz.U. 2021 r. poz. 932 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
 • M.P. 2021 r. poz. 900 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 897 -  Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
 • M.P. 2021 r. poz. 845 -  Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
 • M.P. 2021 r. poz. 825 -  Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii
 • M.P. 2021 r. poz. 824 -  Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
 • M.P. 2021 r. poz. 809 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]