Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 795
 • Dz.U. 2021 r. poz. 932 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
 • M.P. 2021 r. poz. 900 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 897 -  Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
 • M.P. 2021 r. poz. 845 -  Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
 • M.P. 2021 r. poz. 825 -  Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii
 • M.P. 2021 r. poz. 824 -  Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
 • M.P. 2021 r. poz. 809 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 790 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 789 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 772 -  Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
 • M.P. 2021 r. poz. 767 -  Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
 • M.P. 2021 r. poz. 766 -  Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
 • M.P. 2021 r. poz. 765 -  Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw oceny sytuacji w Islamskiej Republice Afganistanu
 • M.P. 2021 r. poz. 757 -  Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
 • M.P. 2021 r. poz. 733 -  Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Aktywów Państwowych
 • M.P. 2021 r. poz. 723 -  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 629 -  Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2021 r. poz. 592 -  Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej
 • M.P. 2021 r. poz. 565 -  Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2021 r. poz. 562 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]