Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 780
 • M.P. 2023 r. poz. 553 -  Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
 • M.P. 2023 r. poz. 544 -  Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • M.P. 2023 r. poz. 500 -  Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw oceny sytuacji w Islamskiej Republice Afganistanu
 • M.P. 2023 r. poz. 498 -  Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
 • M.P. 2023 r. poz. 468 -  Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Rady Wykonawczej do spraw wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030
 • M.P. 2023 r. poz. 465 -  Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
 • M.P. 2023 r. poz. 415 -  Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie Komitetu sterującego programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna”
 • M.P. 2023 r. poz. 293 -  Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • M.P. 2023 r. poz. 265 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 261 -  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
 • M.P. 2023 r. poz. 247 -  Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • M.P. 2023 r. poz. 246 -  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
 • M.P. 2023 r. poz. 244 -  Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 236 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
 • M.P. 2023 r. poz. 184 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
 • M.P. 2023 r. poz. 147 -  Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
 • M.P. 2023 r. poz. 88 -  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2023 r. w sprawie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej
 • M.P. 2023 r. poz. 60 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 53 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego
 • M.P. 2023 r. poz. 4 -  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 39 ust.1aa

  W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]