Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2012 r. poz. 986

Data ogłoszenia: 2012-08-31

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (art. 2)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 226 poz. 1475 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (art. 3)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 1 i 2)
  • Dz.U. 2011 r. Nr 209 poz. 1243 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (art. 4)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień