Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2012 r. poz. 1385

Data ogłoszenia: 2012-12-11

Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 83 poz. 719 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1537 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Dz.U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 34 poz. 189 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 112 poz. 743 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
  • Dz.U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1149 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 10)
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień