Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 388

Data ogłoszenia: 2013-03-25

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Data aktu prawnego: 2006-12-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-23
 • Data uchylenia: 2022-08-11

  (traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r., stosownie do U. - Dz. U. 2022 r. poz. 1570; nowe rozporządzenie Dz. U. 2022 r. poz. 1672)

 • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Podstawa prawna:

Hasła:

 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 388
  • Dz.U. 2012 r. poz. 138 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 93 poz. 544 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 227 poz. 1483 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 2 poz. 15

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień