Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • Data aktu prawnego: 2001-06-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 7, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
  2) art. 14, który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2001 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2013 r. poz. 589 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
 • Dz.U. 2001 r. Nr 156 poz. 1817 -  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień