Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 1155

Data ogłoszenia: 2013-09-30

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Data aktu prawnego: 2005-07-29
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-10-21
 • Data uchylenia: 2016-01-01

  (uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r., stosownie do U. (art. 141) - Dz. U. 2015 r. poz. 1688)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2015 r. poz. 881 - (art. 59) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 23) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1322 - (art. 4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2015 r. poz. 105 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 112 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
 • Dz.U. 2011 r. Nr 3 poz. 5 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu
 • Dz.U. 2006 r. Nr 19 poz. 152 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu
 • Dz.U. 2006 r. Nr 46 poz. 332 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 94 poz. 783 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
 • Dz.U. 2006 r. Nr 95 poz. 662 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 99 poz. 837 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 122 poz. 1017 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
 • Dz.U. 2009 r. Nr 172 poz. 1342 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
 • Brak niezrealizowanych upoważnień