Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

 • Data aktu prawnego: 1974-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1975-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 2146
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 6) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 616
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 773 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1211
  • Dz.U. 2011 r. Nr 22 poz. 114 - Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 745 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1278 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 208 poz. 1308 - Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1242 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 122 poz. 1025 - Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 179 poz. 1750 - (art. 159) Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
  • Dz.U. 2003 r. Nr 166 poz. 1609 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679 - (art. 12) Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Dz.U. 2002 r. Nr 166 poz. 1363 - Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 r. Nr 76 poz. 693
  • Dz.U. 2001 r. Nr 85 poz. 925 - Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 81 poz. 877 - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1255 - (art. 11) Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 50 poz. 500 - Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 944 - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 141 poz. 943 - (art. 42) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 106 poz. 678 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1997 r. Nr 80 poz. 496 - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 139 poz. 647 - Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1996 r. Nr 7 poz. 44 - Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 34 poz. 163 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Dz.U. 1995 r. Nr 4 poz. 17 - Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 1992 r. Nr 5 poz. 18
  • Dz.U. 1991 r. Nr 113 poz. 491 - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1989 r. Nr 35 poz. 192 - Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
  • Dz.U. 1983 r. Nr 16 poz. 78 - Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
  • Dz.U. 1979 r. Nr 15 poz. 97 - Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Dz.U. 1974 r. Nr 47 poz. 282
  Liczba aktów wykonawczych: 19
 • Dz.U. 2022 r. poz. 810 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 862 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 99 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1413 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1364 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
 • Dz.U. 2017 r. poz. 171 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1656 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
 • Dz.U. 2015 r. poz. 551 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 309 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 77 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania
 • Dz.U. 2013 r. poz. 214 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 28 poz. 145 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
 • Dz.U. 2010 r. Nr 194 poz. 1293 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania
 • Dz.U. 2010 r. Nr 41 poz. 241 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą
 • Dz.U. 2005 r. Nr 28 poz. 242 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 135 poz. 1448 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
 • Dz.U. 2004 r. Nr 128 poz. 1342 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym
 • Dz.U. 2004 r. Nr 108 poz. 1145 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych
 • Dz.U. 2000 r. Nr 62 poz. 729 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy
 • Brak niezrealizowanych upoważnień