Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2013 r. poz. 1355

Data ogłoszenia: 2013-11-20

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2013-10-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2013-12-05

  Z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 4 lit. a tiret pierwsze – tiret trzecie, pkt 8, pkt 9 lit. b, pkt 21, pkt 23 lit. a, pkt 25, art. 2, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2010 r. Nr 90 poz. 593 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 461 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2)
  • Dz.U. 2013 r. poz. 666 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień